รับปรึกษาคดีว่าความทุกจังหวัด และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ฟ้องร้อง และต่อสู้คดีทุกประเภท คดีแพ่ง เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ละเมิด คดีที่ดิน ผิดสัญญา คดีครอบครัว คดีกู้ยืมเงิน เช็คเด้ง ผิดสัญญาซื้อขาย ฟ้องหย่า คดีเช่าซื้อ ฟ้องขับไล่ แบ่งทรัพย์สิน เพิกถอนนิติกรรม อุทธรณ์ฎีกา คดีอาญา เช่น คดียักยอก ฉ้อโกง ลักทรัพย์ พรบ.ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คฯ คดีหมิ่นประมาท ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ปลอมเอกสาร ฯลฯ

สำนักกฎหมายกอบเกียรติ แอนด์ แอสโซซิเอทช์

โทร : 086-403-1447

ไลน์ไอดี : kobkiatlaw

แสกนคิวอาร์โค้ด 

หรือLINE@ สำนักงาน  @811ztyjo

สำนักกฎหมาย/ทนายความ กอบเกียรติและเพื่อน

รวมบทความกฎหมายทั้งหมด
ขั้นตอนการฟ้องคดีแพ่งเป็นอย่างไร ข้อควรรู้ก่อนจ้างทนายความฟ้องคดีมีอะไรบ้าง และคำถามที่พบบ่อย
ได้รับหมายศาลคดีแพ่ง ถูกฟ้องดคีแพ่งต้องทำอย่างไร
คดีมโนสาเร่ เป็นอย่างไร
ผู้เช่าซื้อรถผ่อนค่างวดไม่ไหว ทำอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้อง
กรณีผู้เช่าบ้านไม่จ่ายค่าเช่าและสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้วผู้ให้เช่าจะตัดน้ำตัดไฟ หรือตัดกุญแจเข้าครอบครองบ้านได้หรือไม่
ยื่นคำให้การสู้คดีเช่าซื้อรถกรณีไฟแนนซ์ฟ้องค่าขาดราคาส่วนต่างจากการขายทอดตลาด มีประเด็นใดบ้าง  
ฟ้องเรียกค่านายหน้าขายที่ดิน ถูกผู้ขายโกงค่านายหน้าต้องมีสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่
หลักสำคัญกฎหมายขายฝากที่ดินฉบับใหม่ ผู้ซื้อ-ผู้ขายต้องรู้
ผู้เช่าซื้อรถไม่ชำระค่างวด แต่ต่อมามีการสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกค่าส่วนต่างจากขายทอดตลาดหรือไม่ 
การทวงหนี้ลูกหนี้ โดยวิธีส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม(โนติส / NOTICE)ของทนายความ
การแปลงหนี้จากการเล่นแชร์เป็นสัญญาเงินกู้ จะนำสัญญาเงินกู้มาฟ้องได้หรือไม่
(ฎีกาปี ๖๕ ค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด)คืนรถที่เช่าซื้อโดยไม่ได้ผิดสัญญาและไม่มีหนี้ค้างชำระ แม้รับสภาพหนี้ไว้ไฟแนนซ์ก็เรียกค่าขาดราคาไม่ได้
หมายศาลเป็นอย่างไร ผลทางกฎหมายและหลักวิธีปฎิบัติเมื่อได้รับหมายศาลต้องทำอย่างไร
ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิตที่ขาดอายุความ ต้องต่อสู้คดีในศาลอย่างไร
ข้อควรรู้ก่อนไปขึ้นศาลคดีบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสด ที่ขาดอายุความแล้ว
คดีละเมิด
คดีถูกรถชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการละเมิดอะไรได้บ้าง
ถูกทำละเมิดโดยการด่า ประจานหรือหมิ่นประมาทจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เท่าไร อาศัยหลักเกณฑ์ใด
กฎหมายทรัพย์และที่ดิน
ครอบครองอยู่อาศัยในที่ดินผู้อื่น 10 ปี อ้างครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ เจ้าของที่ดินฟ้องขับไล่ได้หรือไม่
การร้องครอบครองปรปักษ์ที่ดินมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างไร
ปิดป้ายในที่ดินว่าเป็นที่ส่วนบุคคลมีผลอย่างไร ทำให้ที่ดินไม่เป็นภาระจำยอมโดยอายุความหรือไม่
ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน นัดจดทะเบียนโอนตรงกับวันหยุดราชการ มีผลอย่างไร 
ให้โดยเสน่หา การฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนเพราะเหตุประพฤติเนรคุณ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านและที่ดิน และเรียกค่าเสียหาย ปรึกษาทนาย 
เจ้าของรวมฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิรวมบ้านและที่ดิน ปรึกษาทนายความ
การซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอนเป็นโมฆะหรือไม่ ผู้ซื้อจะฟ้องเรียกเงินคืนได้หรือไม่ (ฎีกาใหม่ล่าสุด)
คดีเช็คและตั๋วเงิน
เช็คเด้ง สู้คดีอย่างไรจึงไม่ติดคุก
ออกเช็คค้ำประกันเป็นอย่างไร เช็คเด้งจะเป็นคดีอาญาหรือไม่
กรรมการออกเช็คบริษัทโดยไม่ประทับตราบริษัทและไม่เขียนแถลงว่ากระทำแทนบริษัทไว้ในเช็คหากเช็คเด้งจะฟ้องผู้ใดได้บ้าง
กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
สัญญาเงินกู้ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ หากปิดแต่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์จะมีผลอย่างไร
เมื่อเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวภายใน 60 วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัดผู้ค้ำประกันหลุดพ้นหรือไม่
เจ้าหนี้เงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ได้หรือไม่มีผลในคดีแพ่งอย่างไร 
สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ เมื่อเจ้าหนี้ทวงเงินกู้คืนลูกหนี้จะต้องคืนเงินเมื่อใด
สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้เจ้าหนี้กรอกจำนวนเงินเองมีความผิดหรือไม่ สัญญาฯใช้บังคับได้หรือไม่ มีผลอย่างไร
ผู้จำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์ภายในกำหนด หากผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินออกขายบุคคลอื่นโดยผู้จำนำไม่ยินยอมจะมีความผิดฐานยักยอกหรือไม่
การกู้ยืมเงินทางไลน์หรือเฟสบุ๊ก ไม่มีสัญญากู้ยืมเงินเป็นหนังสือฟ้องร้องได้หรือไม่            
 คดีครอบครัว
สามีหรือภริยาใช้เงินสินส่วนตัวซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านระหว่างสมรส บ้านและที่ดินเป็นสินสมรสหรือไม่
ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงชู้หรือเมียน้อยต้องมีพยานหลักฐานชัดแค่ไหน จึงจะฟ้องได้
เมียน้อยหรือชู้โพสรูปภาพข้อความลงเฟสบุ๊กกับสามีคนอื่นในทำนองชู้สาว ภริยาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่
หลักฐานที่ใช้ในการฟ้องชู้ฟ้องเมียน้อยมีอะไรบ้าง
สามีหรือริยาทำหนังสือยินยอมให้คู่สมรสค้ำประกันหนี้ต้องร่วมรับผิดในหนี้นั้นด้วยหรือไม่
การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากสามีหรือภริยา 
การ จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของผู้เยาว์ ประเภทใดบ้างที่ต้องร้องขออนุญาตต่อศาล 
สามีภริยาอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสจะมีสิทธิตามกฎหมายครอบครัวอย่างใดบ้าง
การแบ่งทรัพย์สินหรือสินสมรสของสามีภริยา ต้องแบ่งอย่างไร
เมียมีชู้ ถ้าฆ่าชายชู้ตายผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร 
ฟ้องขอให้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือรับเด็กเป็นบุตร ทำอย่างไร 
การฟ้องเรียกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจะเรียกได้เท่าไร จนบุตรอายุกี่ปี? 
การฟ้องหย่ามีขั้นตอนอย่างไร เรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินส่วนใดได้บ้าง เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร 
 คดีมรดก
ทายาทตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกันด้วยวาจาไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ..มีผลทางกฎหมายอย่างไร
บุคลใดบ้างที่มีสิทธิร้องต่อศาลขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย 
สามีหรือภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกฝ่ายที่เสียชีวิตหรือไม่
อายุความฟ้องคดีมรดก 1 ปี นับแต่เมื่อใด 
อายุความฟ้องคดีมรดกตามข้อกำหนดในพินัยกรรม 1 ปี นับแต่เมื่อใด
ตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อจัดการทรัพยสินผู้ตายต้องทำอย่างไร โดยละเอียด
การโอนที่ดินมรดกเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้ตาย ต้องตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่
การฟ้องคดีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก มีอายุความกี่ปีนับแต่เมื่อใด
การร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก ต้องร้องต่อศาลภายในเวลาใด
ผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่โกงมรดกไปถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกในส่วนที่ตนได้โกงไปหรือไม่ 
ผู้จัดการมรดกโอนที่ดินมรดกเป็นของตนเองแล้วโอนที่ดินต่อไปไม่แบ่งให้แก่ทายาท จะฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมได้หรือไม่
ผู้จัดการมรดกตาย ต้องตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่หรือไม่ 
รวมคำถามและข้อควรรู้การตั้งผู้จัดการมรดก ทำยังไงใช้เวลากี่วัน และขั้นตอนอื่น ๆ
คดีอาญา
การฟ้องคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ โดยให้ทนายยื่นฟ้องตรงต่อศาล มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเท่าใด? เรียกค่าเสียหายในดคีอาญาได้หรือไม่?
ถูกฟ้องคดีอาญา ได้รับหมายศาลคดีอาญาต้องทำอย่างไร
การนับอายุความคดีอาญาขาดอายุความหรือไม่ ต้องนับอย่างไร
การเรียกร้องเงินค่าเสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 44/1 ต้องทำอย่างไร
คดีอาญาพนักงานสอบสวน ฝากขังฝัดฟ้องผู้ต้องหาได้กี่วัน
ถูกฟ้องคดียักยอกทรัพย์ ต้องทำอย่างไร
คำด่าหยาบคายที่เป็นความผิดฐานดูหมิ่น มีอะไรบ้าง
หลักเกณฑ์การขอลดโทษคดียาเสพติดมาตรา 100/2 มีอะไรบ้าง
ในคดีอาญาจำเลยรับสารภาพต่อศาล ศาลจะลดโทษหรือรอการลงโทษหรือไม่ 
ลูกหนี้จำเลยโอนทรัพย์สินที่ดินไปเพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดี ต้องดำเนินคดีอย่างไร
การฟ้องร้องต่อสู้คดีความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ มีหลักเกณฑ์สำคัญอย่างไร
เด็กหรือผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีมาหาที่ห้องเราเอง จะผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์หรือไม่
เหตุผลหลัก 5 ประการในคดีอาญาที่ทำให้จำเลยชนะคดี ศาลยกฟ้องจำเลยเพราะอะไรบ้าง
คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลเองโดยตรง จะขอศาลออกหมายค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของมาเป็นพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้หรือไม่
กล่าวหรือลงข้อความที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลหรือให้รู้ได้แน่นอนว่าหมายถึงใครจะผิดฐานหมิ่นประมาทได้หรือไม่
มียาเสพติดไว้เพื่อเสพ แต่ถูกฟ้องว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย มีสิทธิต่อสู้คดีได้หรือไม่
การส่งข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นในไลน์กลุ่มผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตาม ป.อ. มาตรา 328 หรือไม่    
คนใช้โซเชียลมีเดียต้องรู้ แชร์ข้อมูลทางเฟสบุ๊คอย่างไรไม่ผิดหมิ่นประมาทฯ หรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ปลอมลายมือผู้เสียหายโดยรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนผิดปลอมเอกสารราชการหรือไม่(ฎีกาใหม่)
ข้อต่อสู้เมื่อถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท ดูหมิ่น พรบ.คอมพิวเตอร์ ว่าไม่เป็นความผิด 
ข้อต่อสู้คดีอาญาชองจำเลยในคดีเช็คเด้ง มีอะไรบ้าง 
คดีรับของโจร จำเลยไม่รู้ว่าทรัพย์ที่ได้มาเป็นของโจรย่อมไม่เป็นความผิด
คดีลูกจ้างลักทรัพย์นายจ้างกับ ลูกจ้างยักยอกทรัพย์ของนายจ้าง ต่างกันอย่างไร
การไกล่เกลี่ยยอมความในศาลคดียักยอกทรัพย์ฉ้อโกงและคดีที่ยอมความได้มีขั้นตอนอย่างไร 
ทนายความคอีอาญา เช่น
นายความคดีหมิ่นประมาท ดูหมิ่น
ทนายความคดีลักทรัพย์
ทนายความคดียักยอกทรัพย์
ทนายความคดีอาญารับของโจร
ทนายความคดีอาญาบุกรุก 
ทนายความคดีอาญาทำร้ายร่างกาย
ทนายความคดีอาญาหมิ่นประมาท 
ทนายความคดีอาญาเช็คเด้ง
ทนายความยื่นคำแก้อุทธรณ์ คำแก้ฎีกา
 คดีแพ่ง
ทนายความคดีมโนสาเร่
ทนายความยื่นคำให้การสู้คดีแพ่ง
ทนายคดีฟ้องแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาแบ่งสินสมรส
ทนายความคดีฟ้องสามีหรือภริยามีชู้
ทนายความคดีลูกหนี้รับสภาพหนี้ หนังสือรับสภาพความผิด 
ทนายความคดีเงินกู้ยืม
ทนายความคดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย
ทนายความคดีฟ้องเพิกถอนการโอนที่ดิน เพิกถอนนิติกรรมเรียกทรัพย์คืน
ทนายความคดีผิดสัญญาจ้างทำของ รับเหมาก่อสร้างบ้าน
ทนายความคดีฟ้องขับไล่ บุกรุก ผิดสัญญาเช่า ขายฝาก อยู่โดยละเมิด
ทนายความคดีฟ้องเพิกถอนการให้โดยเสน่หาเพราะเหตุประพฤติเนรคุณ
ทนายความคดียักยอกทรัพย์
ทนายความดคีฟ้องถอนคืนการให้
ทนายความคดีผิดสัญญากู้ยืมเงิน
ทนายความคดีฟ้องค่าแชร์
ทนายความคดีฟ้องหย่า
ทนายความคดีฟ้องแบ่งทรัพย์สินกรรมสิทธิ์รวม
ทนายความคดีฟ้องขับไล่ 
อายุความคดีแพ่ง
ฟ้องคดีกู้ยืมเงินมีอายุความ 10 ปี และ 5 ปี 
ดอกเบี้ยค้างชำระคดีมีอายุความ 5 ปี
อายุความฟ้องคดีค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร สามีภริยา 5 ปี
อายุความฟ้องคดีค้ำประกัน 10 ปี
อายุความฟ้องคดีแพ่งเช็คเด้ง และตั๋วแลกเงินมีกำหนด 1 ปี
สัญญาบัญชีเดินสะพัด เบิกเงินเกินบัญชีอายุความ 10 ปี
บัตรกดเงินสดมีอายุความ 2 ปี นับแต่ผิดนัด  
คดีบัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปีนับแต่วันใด
ฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินคืนพร้อมค่าเสียหายอายุความ 10 ปี
คดีฟ้องคู่หมั้นผิดสัญญาหมั้นเรียกค่าเสียหายมีอายุความ 6 เดือน 
อายุความฟ้องคดีตัวการตัวแทนอายุความคดีเล่นแชร์ ท้าวแชร์ฟ้องลูกวงมีอายุความกี่ปี
Visitors: 131,937