ปิดป้ายในที่ดินว่าเป็นที่ส่วนบุคคล มีผลอย่างไร ทำให้ที่ดินไม่เป็นภาระจำยอมโดยอายุความ หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2355/2560
             โจทก์ทั้งสองปรับทางพิพาทให้เป็นทางเดินและรถยนต์แล่นผ่านได้ โดยจำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้านเกิน 10 ปีแล้ว โดยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองและเป็นปรปักษ์กับจำเลย ประกอบกับการที่จำเลยทำรั้วกั้นตามแนวทางพิพาทภายหลังจากที่ได้รับมรดกที่ดินต่อจากบิดา ถือว่าจำเลยยอมรับถึงการที่โจทก์ทั้งสองใช้ทางพิพาทในที่ดินจำเลย การที่จำเลยปักป้ายว่าทางส่วนบุคคลก็เพื่อสงวนสิทธิทางพิพาทไม่ให้ตกเป็นทางสาธารณะอันจะกลายเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเท่านั้น มิใช่เป็นการหวงห้ามไม่ให้โจทก์ทั้งสองและบริวารใช้ที่ดินพิพาท ดังนี้ถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารใช้ทางพิพาทโดยถือวิสาสะ โจทก์ทั้งสองย่อมได้สิทธิในทางภาระจำยอมโดยอายุความ

              สรุปว่า ไม่เกี่ยวโดยตรง เพราะต้องพิจารณาเรื่ององค์ประกอบทางภาระจำยอมโดยอายุความ เป็นหลัก คือ ใช้ทางหรือที่ดิน โดยสงบ และโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาให้ทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอม แก่ที่ดินของตน นั่นเอง 

Visitors: 134,329