ผู้จำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์ภายในกำหนด หากผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินออกขายบุคคลอื่นโดยผู้จำนำไม่ยินยอมจะมีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

 ผู้จำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์ภายในกำหนด หากผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินออกขายบุคคลอื่นโดยผู้จำนำไม่ยินยอมจะมีความผิดฐานยักยอกหรือไม่  มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้


ฎีกาที่ ๘๓๙๖/๒๕๖๑ จำเลยรับจำนำรถกระบะไว้จากผู้เสียหายแล้วจำเลยขายรถกระบะดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายแม้ผู้เสียหายรวบรวมเงินได้ครบถ้วนพร้อมที่จะไทยถอนรถกระบะดังกล่าวจากจำเลยหลังจากพ้นเวลาที่จำเลยผ่อนผันให้แล้วก็ตามแต่ตาม ป. . . มาตรา 764 การบังคับจำนำจากกระทำได้ ด้วยการขายทอดตลาดเท่านั้นจำเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะขายรถกระบะดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นการที่จำเลยขายรถกระบะดังกล่าวจึงเป็นการขายโดยไม่มีสิทธิ์ถือว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตจำเลยจึงมีความผิดตาม ป. . มาตรา 352 วรรคแรก (ยักยอก)


ทค.กอบเกียรติ

Visitors: 104,206