ข้อควรรู้ก่อนไปขึ้นศาลคดีบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดที่ขาดอายุความแล้ว

ข้อควรรู้เมื่อถูกฟ้องคดีบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสดที่ขาดอายุความแล้ว 

บัตรเครติดอายุความกี่ปี ๒ ปี นับแต่หนี้ถึงกำหนด  หรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี

สินเชื่อบุคคล อายุความ ๕ ปีและ ๑๐ ปี นับแต่หนี้ถึงกำหนดหรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้าย

บัตรกดเงินสด  ๒ ปีและ ๑๐ ปี แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญา นับแต่หนี้ถึงกำหนดหรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้าย

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี  อายุความ ๑๐ ปี  นับแต่หนี้ถึงกำหนดหรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้าย

 

เมื่อหนี้ขาดอายุความแล้วต้องทำอย่างไรจึงมีสิทธิปฎิเสธหนี้ตามกฎหมาย 

คำตอบคือ >>> ต้องยื่นคำให้การสู้คดีเป็นหนังสือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ศาลพิพากษายกฟ้อง  <<< อ่านต่อได้ที่ห้วข้อรายละเอียดการสู้คดี ต้องทำอย่างไร คลิก >>>>

 

เจ้าหนี้รู้อยู่แล้วว่าขาดอายุความทำไมยังฟ้องได้

ขาดอายุความก็ฟ้องได้ เพราะในคดีแพ่ง หากไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีศาลก็จะพิพากษาลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้  เป็นหน้าที่ของจำเลยหรือลูกหนี้ที่ถูกฟ้องจะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดี   โดยยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้จึงจะมีประเด็นศาลจึงจะยกฟ้องได้    

 

คำให้การสู้คดีต้องทำเป็นหนังสือหรือเปล่าหรือแถลงศาลด้วยวาจาได้ไหม

คำให้การต่อสู้คดีทางปฎิบัติจะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มของศาล  และตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

 

มีวิธีดูอย่างไรว่าคดีขาดอายุความแล้ว

วิธีดูเบื้องต้นดูจากวันที่เราชำระหนี้ครั้งสุดท้ายก่อน หรืออนุมานจากวันที่เจ้าหนี้สรุปยอดหนี้   แต่ในทางปฏิบัติอาจจะต้องดูลึกลงไป เช่น วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระเป็นวันใด สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่

 

คำให้การสู้คดีบัตรเครดิตสามารถเขียนด้วยตัวเองได้หรือเปล่า

ไม่ควรเขียนด้วยตนเองเนื่องจากมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหลายอย่าง  แม้แต่ทนายความเองก็ยังมี เขียนคำให้การ ผิดพลาดได้เช่นกัน เช่น อ้างอายุความผิด  อ้างเหตุผิด เป็นต้น ซึ่งจะทำให้แพ้คดีได้ จึง ควรทำโดยทนายความที่มีประสบการณ์  เพราะมีผู้มาปรึกษาจำนวนหนึ่งที่แพ้คดีเพราะเขียนเองหรือ ทนายความอ้างอายุความผิดประเภท ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขยกอายุความใหม่หรือเหตุใหม่ได้อีกในชั้นอุทธรณ์ ผู้เขียนเคยฟังทนายบางท่านในโซเชียลแนะนำให้คนมาปรึกษาหาวิธีเขียนคำให้การไปยื่นศาลเอง เป็นคำแนะนำที่ผิดเพราะหากไม่ได้เรียนด้านกฎหมายมาหรือไม่รู้วิธีปฎิบัติอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดเสียหาย 

 

ตัวอย่างการอ้างอายุความผิดที่มีผู้มาปรึกษาบ่อย ๆ

 

 

ในกรณีที่ยื่นคำให้การแล้ว   โจทก์ขอถอนฟ้องไปเอง  โจทก์จะมาฟ้องคดีเดิมอีกได้ไหม

หากในคำร้องขอถอนฟ้องหรือในรายงานกระบวนกระบวนกระบวนพิจารณาของศาลมีระบุว่าโจทก์ไม่ติดใจดำเนินคดีอีกต่อไปจึงขอถอนฟ้องซึ่งเรียกว่าการถอนฟ้องเด็ดขาดจะไม่สามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้ แต่หากไม่ระบุไว้ตามกฏหมายสามารถฟ้องใหม่ได้แต่ก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหนี้รายใดนำมาฟ้องอีก

ข้อควรรู้เมื่อถูกฟ้องคดีบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสดที่ขาดอายุความแล้ว 

บัตรเครติดอายุความกี่ปี ๒ ปี นับแต่หนี้ถึงกำหนด  หรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี

สินเชื่อบุคคล อายุความ ๕ ปีและ ๑๐ ปี นับแต่หนี้ถึงกำหนดหรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้าย

บัตรกดเงินสด  ๒ ปีและ ๑๐ ปี แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญา นับแต่หนี้ถึงกำหนดหรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้าย

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี  อายุความ ๑๐ ปี  นับแต่หนี้ถึงกำหนดหรือนับแต่ชำระครั้งสุดท้าย

 

เมื่อหนี้ขาดอายุความแล้วต้องทำอย่างไรจึงมีสิทธิปฎิเสธหนี้ตามกฎหมาย 

คำตอบคือ >>> ต้องยื่นคำให้การสู้คดีเป็นหนังสือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ศาลพิพากษายกฟ้อง  <<< อ่านต่อได้ที่ห้วข้อรายละเอียดการสู้คดี ต้องทำอย่างไร คลิก >>>>

 

เจ้าหนี้รู้อยู่แล้วว่าขาดอายุความทำไมยังฟ้องได้

ขาดอายุความก็ฟ้องได้ เพราะในคดีแพ่ง หากไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีศาลก็จะพิพากษาลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้  เป็นหน้าที่ของจำเลยหรือลูกหนี้ที่ถูกฟ้องจะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดี   โดยยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้จึงจะมีประเด็นศาลจึงจะยกฟ้องได้    

 

คำให้การสู้คดีต้องทำเป็นหนังสือหรือเปล่าหรือแถลงศาลด้วยวาจาได้ไหม

คำให้การต่อสู้คดีทางปฎิบัติจะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มของศาล  และตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

 

มีวิธีดูอย่างไรว่าคดีขาดอายุความแล้ว

วิธีดูเบื้องต้นดูจากวันที่เราชำระหนี้ครั้งสุดท้ายก่อน หรืออนุมานจากวันที่เจ้าหนี้สรุปยอดหนี้   แต่ในทางปฏิบัติอาจจะต้องดูลึกลงไป เช่น วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระเป็นวันใด สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่


ตัวอย่างคำร้องของโจทก์ขอถอนฟ้อง หลังจากจำเลยยื่นคำให้การสู้คดี 

 

 

ตัวอย่างรายงานกระบวณพิจารณาของศาลที่จดรายงานไว้ในวันนัดพิจารณา

 

จ้างทนายทำแล้วจำเลยหรือคนที่ถูกฟ้องต้องไปศาลด้วยตนเองหรือเปล่า

คดีบัตรเครดิตเมื่อให้ทนายยื่นคำให้การแล้ว จำเลยไม่ต้องไปศาล เว้นแต่คดีที่จะต้องมีการสืบพยาน(ไปเบิกความ/ให้การเป็นพยาน)จำเลยด้วย

 

ยื่นคำให้การแล้วรู้ผลคดีเมื่อไหร่ใช้เวลานานไหม

กรณีแรก หากบริษัทโจทก์มีนโยบายให้ถอนฟ้องได้เลยก็จะจบในนัดเดียวนัดแรก   แต่หากบริษัทโจทก์ไม่มีนโยบายถอนฟ้องก็อาจจะให้ศาลตัดสินไปตามคำให้การ   ศาลก็อาจจะนัดฟังคำพิพากษาหรือมีคำพิพากษาในวันนัดซึ่งต้องใช้เวลาเขียนคำพิพากษาประมาณ ๑ เดือน  หรือหากศาลนัดสืบพยานโจทก์จำเลยอีกนัดหนึ่งแล้วจึงตัดสินก็อาจใช้เวลา ๒ ถึง ๓ เดือน   ซึ่งโดยส่วนมากภายในนัดแรกหรือนัดที่สองก็น่าจะเสร็จคดี

 

ว่าจ้างทนายเขียนคำให้การสู้คดีให้  แล้วนำเอกสารคำให้การไปยื่นศาลด้วยตนเองได้ไหม

ปกติคดีบัตรเครดิต สินเชื่อขาเอายุความ นำไปยื่นเองได้  ไม่ยากเพราะส่วนมาดจะถอนฟ้อง หคือตัดสินตามฟ้องอละคำให้การโดยไม่ต้องสืบพยานจำเลย

แต่หากคดีมีประเด็นที่โต้เถียงต้องสืบพยานโจทก์จำเลยต้องมีการซักค้านอาจจะต้องตั้งทนายความดูแลคดีนายนัดสืบพยานภายหลัง

                                                                                     ปรึกษาทนายความ ยื่นคำให้การต่อสู้คดีบัตรเครดิต  ขาดอายุความ

โทร 0864031447  

คิวอาร์โค้ต 

หรือทางLINE@ สำนักงาน  :  @811ztyjo

 

 

Visitors: 131,936