อายุความฟ้องคดีแชร์ กรณีท้าวแชร์ฟ้องลูกวงมีอายุความกี่ปี

อายุความฟ้องคดีแชร์ กรณีท้าวแชร์ฟ้องลูกวงมีอายุความกี่ปี

1.กรณีผิดสัญญาแชร์ทางแพ่ง

         หนี้ค่าแชร์นั้นมีลักษณะเป็นหนี้ที่ต้องส่งใช้เงินทุนคืนเป็นงวด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯมาตรา 193/33 (2) จึงมีกำหนดอายุความห้าปี นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด

        คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 182/2516 หนี้เงินค่าเล่นแชร์ซึ่งลูกวงจะต้องจ่ายให้แก่นายวง อันมีกำหนดระยะเวลาการใช้เงินคืนเป็นรายเดือนนั้น มีอายุความฟ้องร้อง ปี (วินิจฉัยตามแนวฎีกาที่ 655/2480)

      มาตรา 193/33  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความห้าปี (1) ดอกเบี้ยค้างชำระ (2) เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ

 

2.แต่หากคดีมีลักษณะเป็นการการฉ้อโกง

ฉ้อโกงธรรมดา จะมีอายุความ ๓ เดือน นับแต่รู้ หรือฉ้อโกงประชาชน ตามกฎหมายอาญามีอายุความ ๑๐ ปี แล้วแต่ข้อหาหรือฐานความผิดและข้อเท็จจริงแต่ละคดี  

 ปรึกษาคดีแชร์โทร 0864031447

Visitors: 131,947