การไกล่เกลี่ยยอมความในศาลคดียักยอกทรัพย์ฉ้อโกงและคดีที่ยอมความได้มีขั้นตอนอย่างไร

การไกล่เกลี่ยยอมความในศาลคดียักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงและคดีที่ยอมความได้มีขั้นตอนอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 


มีคำถามที่พบบ่อย และประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑.     ขั้นตอนแรกเริ่มจากเมื่อได้รับหมายศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องกรณีผู้เสียหายฟ้องเอง หรือพนักงานอัยการนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาล

         ในกรณีที่พนักงานอัยการนำตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลนั้นโดยปกติจะต้องให้การปฏิเสธในนัดแรกเพื่อจะได้เข้าไกล่เกลี่ยในนัดสอบคำให้การนัดต่อไป ซึ่งผู้เสียหายจะมาศาลด้วย

         หากเป็นกรณีผู้เสียหายยื่นฟ้องตรงต่อศาลด้วยตนเองในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องควรให้ทนายความไปเจรจาหาแนวทางกับโจทก์ในเบื้องต้นหรือไปซักค้านพยานตามรูปคดีเสียก่อน หากคดีมีมูลศาลประทับรับฟ้องแล้วตัวจำเลยที่ถูกฟ้องจึงเตรียมตัวไปศาลในนัดสอบคำให้การ

 

๒. กรณีมีหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องเองนัดแรกควรไปศาลด้วยตนเองหรือไม่

คำตอบคือหากท่านสะดวกควรตั้งทนายความเพื่อไปดูแลคดีในนัดแรกในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องเพื่อซักค้านหรือหาแนวทางเจรจา เพราะหากเป็นคดีที่ศาลเห็นว่าต้องประกันตัวและศาลสั่งว่าคดีมีมูลในวันดังกล่าวจะถือว่าจำเลยรับทราบคำสั่งแล้ว  ตามหลักการก็อาจจะต้องทำการประกันตัวหรือถูกควบคุมตัวได้   หากคดีมีมูลแล้วในนัดถัดมาศาลจะนัดสอบคำให้การและหรือตรวจพยานหลักฐานจำเลยจึงต้องตายในนัดที่สองนี้

 

๓.ต้องชำระครั้งเดียวหรือผ่อนชำระได้

ขึ้นนอยู่กับผู้เสียหายและ โจกท์ จำเลยที่ตกลงกัน โดยสามารถผ่อนชำระหนี้ได้

 

๔. กรณีผ่อนชำระหนี้ให้โจกท์หรือผู้เสียหายผ่อนกันได้นานเท่าใด

คำตอบคือแล้วแต่ตกลงกันซึ่งมักขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและกำลังใจและความต้องการของโจทก์หรือเจ้าหนี้เป็นหลัก

 

๕.ชำระเงินคืนแล้วคดีจบ หรือไม่ ต้องติดคุก  อีกหรือไม่

ในคดีที่ยอมความได้ หากชำระค่าเสียหายจนผู้เสียหายพอใจแล้วและผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้องคดีก็เป็นอันจบไปได้

 

๖.การเจรจายอมความในศาลต้องมีทนายความดูแลคดีหรือไม่

ควรจะต้องมีทนายความเนื่องจากเป็นคดีอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกและปรับ ประกอบกับ มีขั้นตอนและเงื่อนแง่ทางกฏหมายหลายอย่าง

 

๗.หากจำเลยกับผู้เสียหายหรือโจทก์ตกลงกันไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

     มีหลายวิธี เช่น หากตกลงกันไม่ได้โดยปกติแล้วทนายมักทำคำให้การ ยื่นคำให้การต่อศาล  เป็นคำให้การปฏิเสธสู้คดีเพื่อให้ มีเวลาในการชำระหนี้เพิ่มหรือ ไกล่เกลี่ยในนัดสืบพยาน อีกครั้ง

 

๘.หากตกลงชำระหนี้กันแล้วต่อมาจำเลยผิดนัดชำระหนี้ในชั้นศาลจะเป็นอย่างไร

คำตอบ คือ โจทก์มีสิทธิแถลงต่อศาลขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาได้  และศาลจะมีหมายแจ้งเพื่อนัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษา โดยหากในวันดังกล่าวที่ศาลนัดโจทก์จำเลยยังสามารถตกลงเจรจากันได้หรือศาลเห็นว่าจำเลยยังขวนขวายหรือพยายามชำระหนี้ให้อยู่ แต่มีเหตุจำเป็นที่ต้องผิดนัดจำเลยก็ยัง สามารถชำระหนี้ต่อไปอีกได้ จนกว่าจะครบถ้วน

           แต่หากจำเลยไม่ขวนขวายหรือพยายามที่จะชำระหนี้เลยโจทก์ก็อาจขอให้ศาลอ่านคำพิพากษาและศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับจำเลยและให้ใช้คืนทรัพย์ตามคำขอท้ายฟ้องได้เช่นกันแล้วแต่กรณี

 

 โทร  0864031447    LINE ID : kobkiatl     LINE@   :  @811ztyjo

 

 

 

 

Visitors: 131,939