บทความกฎหมายที่น่าสนใจ

คดีแพ่งทั่วไป

ได้รับหมายศาลคดีแพ่ง ถูกฟ้องดคีแพ่งต้องทำอย่างไร

คดีมโนสาเร่ เป็นอย่างไร

ผู้เช่าซื้อรถผ่อนค่างวดไม่ไหว ทำอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้อง

กรณีผู้เช่าบ้านไม่จ่ายค่าเช่าและสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้วผู้ให้เช่าจะตัดน้ำตัดไฟ หรือตัดกุญแจเข้าครอบครองบ้านได้หรือไม่

ยื่นคำให้การสู้คดีเช่าซื้อรถกรณีไฟแนนซ์ฟ้องค่าขาดราคาส่วนต่างจากการขายทอดตลาด มีประเด็นใดบ้าง 

 

คดีละเมิด

คดีถูกรถชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการละเมิดอะไรได้บ้าง

ถูกทำละเมิดโดยการด่า ประจานหรือหมิ่นประมาทจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เท่าไร อาศัยหลักเกณฑ์ใด

กรณีถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจะเรียกค่าเสียหายเพื่อละเมิดได้เท่าไร เป็นค่าอะไรบ้าง

กรณีถูกทำละเมิดจนเสียชีวิตเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้เท่าไร เป็นค่าอะไรบ้าง

 

กฎหมายทรัพย์และที่ดิน

ปิดป้ายในที่ดินว่าเป็นที่ส่วนบุคคลมีผลอย่างไร ทำให้ที่ดินไม่เป็นภาระจำยอมโดยอายุความหรือไม่

ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน นัดจดทะเบียนโอนตรงกับวันหยุดราชการ มีผลอย่างไร 

การให้โดยเสน่หาผุ้ให้ฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนจากผู้รับ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านและที่ดิน และเรียกค่าเสียหาย ปรึกษาทนาย 

เจ้าของรวมฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิรวมบ้านและที่ดิน ปรึกษาทนายความ

คดีเช็คและตั๋วเงิน

เช็คเด้ง สู้คดีอย่างไรจึงไม่ติดคุก

ออกเช็คค้ำประกันเป็นอย่างไร เช็คเด้งจะเป็นคดีอาญาหรือไม่

กรรมการออกเช็คบริษัทโดยไม่ประทับตราบริษัทและไม่เขียนแถลงว่ากระทำแทนบริษัทไว้ในเช็คหากเช็คเด้งจะฟ้องผู้ใดได้บ้าง

กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สัญญาเงินกู้ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ หากปิดแต่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์จะมีผลอย่างไร

เมื่อเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวภายใน 60 วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัดผู้ค้ำประกันหลุดพ้นหรือไม่

เจ้าหนี้เงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ได้หรือไม่มีผลในคดีแพ่งอย่างไร 

สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ เมื่อเจ้าหนี้ทวงเงินกู้คืนลูกหนี้จะต้องคืนเงินเมื่อใด

สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้เจ้าหนี้กรอกจำนวนเงินเองมีความผิดหรือไม่ สัญญาฯใช้บังคับได้หรือไม่ มีผลอย่างไร

ผู้จำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์ภายในกำหนด หากผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินออกขายบุคคลอื่นโดยผู้จำนำไม่ยินยอมจะมีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

อายุความคดีแพ่ง

ฟ้องคดีกู้ยืมเงินมีอายุความ 10 ปี และ 5 ปี 

ดอกเบี้ยค้างชำระคดีมีอายุความ 5 ปี

อายุความฟ้องคดีค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร สามีภริยา 5 ปี

อายุความฟ้องคดีค้ำประกัน 10 ปี

อายุความฟ้องคดีแพ่งเช็คเด้ง และตั๋วแลกเงินมีกำหนด 1 ปี

สัญญาบัญชีเดินสะพัด เบิกเงินเกินบัญชีอายุความ 10 ปี

บัตรกดเงินสดมีอายุความ 2 ปี นับแต่ผิดนัด  

คดีบัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปีนับแต่วันใด

ฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินคืนพร้อมค่าเสียหายอายุความ 10 ปี

คดีฟ้องคู่หมั้นผิดสัญญาหมั้นเรียกค่าเสียหายมีอายุความ 6 เดือน 

อายุความฟ้องคดีตัวการตัวแทน

อายุความคดีเล่นแชร์ ท้าวแชร์ฟ้องลูกวงมีอายุความกี่ปี

อายุความคดีเช็คเด้งกี่ปี นับแต่วันใด

คดีครอบครัว

หลักฐานฟ้องชู้มีอะไรบ้าง

สามีหรือริยาทำหนังสือยินยอมให้คู่สมรสค้ำประกันหนี้ต้องร่วมรับผิดในหนี้นั้นด้วยหรือไม่

การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากสามีหรือภริยา 

การ จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของผู้เยาว์ ประเภทใดบ้างที่ต้องร้องขออนุญาตต่อศาล 

สามีภริยาอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสจะมีสิทธิตามกฎหมายครอบครัวอย่างใดบ้าง

 
คดีฟ้องเมียน้อย ฟ้องชู้มีอายุความกี่ปี
คดีมรดก

อายุความฟ้องคดีมรดกตามข้อกำหนดในพินัยกรรม 1 ปี นับแต่เมื่อใด

ตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อจัดการทรัพยสินผู้ตายต้องทำอย่างไร โดยละเอียด

การโอนที่ดินมรดกเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้ตาย ต้องตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่

การฟ้องคดีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก มีอายุความกี่ปีนับแต่เมื่อใด

ผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่โกงมรดกไปถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกในส่วนที่ตนได้โกงไปหรือไม่ 

การอุทธรณ์และฎีกา

การยื่นอุทธรณ์และฎีกาคดีแพ่งและอาญาต้องทำภายใน 1 เดือนหรือไม่

การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ และฎีกา ทำอย่างไร

การยื่นอุทธรณ์และฎีกาคดีอาญาขอให้ศาลรอการลงโทษ หรือลดโทษ

คดีอาญา

ถูกฟ้องคดีอาญา ได้รับหมายศาลคดีอาญาต้องทำอย่างไร

การเรียกร้องเงินค่าเสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 44/1 ต้องทำอย่างไร

ถูกฟ้องคดียักยอกทรัพย์ ต้องทำอย่างไร

คำด่าหยาบคายที่เป็นความผิดฐานดูหมิ่น มีอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์การขอลดโทษคดียาเสพติดมาตรา 100/2 มีอะไรบ้าง

ลูกหนี้จำเลยโอนทรัพย์สินที่ดินไปเพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดี ต้องดำเนินคดีอย่างไร

การฟ้องร้องต่อสู้คดีความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ มีหลักเกณฑ์สำคัญอย่างไร

ข้อต่อสู้ของจำเลยคดีอาญา

ข้อต่อสู้เมื่อถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท ดูหมิ่น พรบ.คอมพิวเตอร์ ว่าไม่เป็นความผิด 

ข้อต่อสู้คดีอาญาชองจำเลยในคดีเช็คเด้ง มีอะไรบ้าง 

คดีรับของโจร จำเลยไม่รู้ว่าทรัพย์ที่ได้มาเป็นของโจร ย่อมไม่ผิด

Visitors: 68,788