บทความกฎหมายที่น่าสนใจ

คดีมรดก

อายุความฟ้องคดีมรดกตามข้อกำหนดในพินัยกรรม 1 ปี นับแต่เมื่อใด

ตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อจัดการทรัพยสินผู้ตายต้องทำอย่างไร โดยละเอียด

การโอนที่ดินมรดกเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้ตาย ต้องตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่

การฟ้องคดีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก มีอายุความกี่ปีนับแต่เมื่อใด

ผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่โกงมรดกไปถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกในส่วนที่ตนได้โกงไปหรือไม่ 

การอุทธรณ์และฎีกา

การยื่นอุทธรณ์และฎีกาคดีแพ่งและอาญาต้องทำภายใน 1 เดือนหรือไม่

การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ และฎีกา ทำอย่างไร

การยื่นอุทธรณ์และฎีกาคดีอาญาขอให้ศาลรอการลงโทษ หรือลดโทษ

คดีอาญา

ถูกฟ้องคดีอาญา ได้รับหมายศาลคดีอาญาต้องทำอย่างไร

การเรียกร้องเงินค่าเสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 44/1 ต้องทำอย่างไร

ถูกฟ้องคดียักยอกทรัพย์ ต้องทำอย่างไร

คำด่าหยาบคายที่เป็นความผิดฐานดูหมิ่น มีอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์การขอลดโทษคดียาเสพติดมาตรา 100/2 มีอะไรบ้าง

ลูกหนี้จำเลยโอนทรัพย์สินที่ดินไปเพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดี ต้องดำเนินคดีอย่างไร

การฟ้องร้องต่อสู้คดีความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ มีหลักเกณฑ์สำคัญอย่างไร

ข้อต่อสู้ของจำเลยคดีอาญา

ข้อต่อสู้เมื่อถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท ดูหมิ่น พรบ.คอมพิวเตอร์ ว่าไม่เป็นความผิด 

ข้อต่อสู้คดีอาญาชองจำเลยในคดีเช็คเด้ง มีอะไรบ้าง 

คดีรับของโจร จำเลยไม่รู้ว่าทรัพย์ที่ได้มาเป็นของโจร ย่อมไม่ผิด

สำนักกฎหมายกอบเกียรติ kobkiat.com 086-403-1447

Visitors: 131,947