บริการกฎหมายและคดีความ

 รับปรึกษาคดีความ  รับว่าความทุกจังหวัด และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  เช่น

 - ฟ้องร้อง และต่อสู้คดีแพ่ง เช่น คดีร้องตั้งผู้จัดการมรดก คดีละเมิด คดีที่ดิน ผิดสัญญา คดีครอบครัว คดีกู้ยืมเงิน เช็คเด้ง ผิดสัญญาซื้อขาย ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู แบ่งสินสมรส ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทน  คดีเช่าซื้อ ค้ำประกักน จำนอง จำนำ  ฟ้องขับไล่ออกจากบ้านที่ดิน แบ่งทรัพย์สิน แบ่งกรรมสิทธิ์รวม เพิกถอนนิติกรรม ยื่นอุทธรณ์ฎีกา  

- ฟ้องร้องและ ต่อสู้คดีอาญา เช่น คดียักยอก ฉ้อโกง ลักทรัพย์ รับของโจร  พรบ.ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คฯ คดีหมิ่นประมาท ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย พยายามฆ่า ทำร้ายร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ปลอมเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ  ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ เจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คดีอาวุธปืน ฯลฯ

- จัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น ตรวจร่างสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ  ทำพินัยกรรม จดทะเบียนบริษัท เป็นต้น

Visitors: 125,271