คดีอาญา

เหตุผลหลัก 5 ประการในคดีอาญาที่ทำให้จำเลยชนะคดี ศาลยกฟ้องจำเลยเพราะอะไรบ้าง

การนับอายุความคดีอาญาขาดอายุความหรือไม่ ต้องนับอย่างไร

ถูกฟ้องคดีอาญา ได้รับหมายศาลคดีอาญาต้องทำอย่างไร

การเรียกร้องเงินค่าเสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 44/1 ต้องทำอย่างไร

ถูกฟ้องคดียักยอกทรัพย์ ต้องทำอย่างไร

คำด่าหยาบคายที่เป็นความผิดฐานดูหมิ่น มีอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์การขอลดโทษคดียาเสพติดมาตรา 100/2 มีอะไรบ้าง

ลูกหนี้จำเลยโอนทรัพย์สินที่ดินไปเพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดี ต้องดำเนินคดีอย่างไร

การฟ้องร้องต่อสู้คดีความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ มีหลักเกณฑ์สำคัญอย่างไร

การส่งข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นในไลน์กลุ่มผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตาม ป.อ.มาตรา 328 หรือไม่

เด็กหรือผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีมาหาที่ห้องเราเอง จะผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์หรือไม่

เหตุผลหลัก 5 ประการในคดีอาญาที่ทำให้จำเลยชนะคดี ศาลยกฟ้องจำเลยเพราะอะไรบ้าง

คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลเองโดยตรง จะขอศาลออกหมายค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของมาเป็นพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้หรือไม่

กล่าวหรือลงข้อความที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลหรือให้รู้ได้แน่นอนว่าหมายถึงใครจะผิดฐานหมิ่นประมาทได้หรือไม่


Visitors: 125,271