ถูกฟ้องแต่ไม่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีมีผลอย่างไร

Visitors: 81,367