การรับสาภาพคดีอาญาในชั้นอุทธรณ์หรือ ฎีกา มีผลอย่างไร

คดีอาญาจำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่ มีผลอย่างไร

 

           คดีอาญาจำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่ มีผลอย่างไร  มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักและอธิบายไว้ดังนี้

 

           คำพิพากษาฎีกาที่ 9241/2559 ตัดสินว่า   จำเลยฎีกา จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ว่าจำเลยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสอง กับให้ยกคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของโจทก์ร่วมที่ 2 การที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกา ถือได้ว่าเป็นการขอแก้ไขคำให้การจากคำให้การปฏิเสธเป็นให้การรับสารภาพ ซึ่งจำเลยไม่สามารถกระทำได้เพราะการแก้ไขคำให้การต้องกระทำก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ตาม ปวิอ.มาตรา163 วรรคสอง และไม่อาจถือได้ว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอถอนฎีกาตาม ปวิอ.มาตรา202 ประกอบมาตรา 225 แต่อย่างไรก็ดี คำร้องของจำเลยดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงโดยไม่โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้ว

 

        สรุป คำร้องของจำเลยดังกล่าว มีผลเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงโดยไม่โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น 

 

 

 

Visitors: 129,245