อายุความคดีแพ่ง

ฟ้องคดีกู้ยืมเงินมีอายุความ 10 ปี และ 5 ปี 

ดอกเบี้ยค้างชำระคดีมีอายุความ 5 ปี

อายุความฟ้องคดีค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร สามีภริยา 5 ปี

อายุความฟ้องคดีค้ำประกัน 10 ปี

อายุความฟ้องคดีแพ่งเช็คเด้ง และตั๋วแลกเงินมีกำหนด 1 ปี

สัญญาบัญชีเดินสะพัด เบิกเงินเกินบัญชีอายุความ 10 ปี

บัตรกดเงินสดมีอายุความ 2 ปี นับแต่ผิดนัด  

ฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินคืนพร้อมค่าเสียหายอายุความ 10 ปี

คดีฟ้องคู่หมั้นผิดสัญญาหมั้นเรียกค่าเสียหายมีอายุความ 6 เดือน 

อายุความฟ้องคดีตัวการตัวแทน

อายุความคดีเล่นแชร์ ท้าวแชร์ฟ้องลูกวงมีอายุความกี่ปี

เรียกค่าเช่าค้างชำระ นอกจากอสังหาริมทรัพย์อายุความ

สินเชื่อส่วนบุคคล

อายุความฟ้องคดี ละเมิดเรียกค่าเสียหาย

อายุความฟ้องคดี เช่าซื้อ

อายุความฟ้องคดี เงินต้องผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ

สัญญาบัญชีเดินสะพัด และเบิกเงินเกินบัญชีมีอายุความ 10 ปี

อายุความฟ้องคดีผู้ประกอบการโรงแรมหอพัก

อายุความฟ้องคดีเพิกถอนิติกรรมที่คู่สมรสจัดการไปฝ่ายเดียวโดยไม่ได้รับความยินยอม

อายุความฟ้องคดี ฟ้องหย่า

อายุความฟ้องคดีจ้างทำของ

อายุความฟ้องคดีดอกเบียค้างชำระ

อายุความฟ้องคดีเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ

อายุความฟ้องคดีเพิกถอนการฉ้อฉล

อายุความฟ้องคดี รับสภาพหนี้

อายุความฟ้องคดี ลาภมิควรได้

อายุความฟ้องคดีแบ่งมรดก 1 ปีนับแต่เมื่อใด

อายุความฟ้องผู้จัดการมรดก

Visitors: 131,939